კონტაქტორები

Name

Contact

Type

Current (A)

Power (kW)

პროექტები