გადაძაბვის შემზღუდველები

მოწყობილობის დასახელება

მოწყობილობის ტიპი

დამიწების სისტემა

limp (kA)

UP(kV)

Isc max (kA)

პოლუსების რაოდენობა

სასიგნალო კონტაქტი

Imax (kA)

In (kA)

პროექტები