ღილაკები, საინდიკაციო ნათურები, ამომრთველები, რელეები და კონტაქტორები 

ფერი

ტიპი (ღილაკების რაოდენობა)

კონტაქტი

ძაბვა

მოწყობილობის დასახელება

პოლუსების რაოდენობა

ნომინალური დენი

ცვლადი ძაბვა V AC

ოპერატიული დენი (A)

მუდმივი ძაბვა V DC

პროექტები