ძრავის დაცვის ავტომატები

მოწყობილობის სახელი

მოწყობილობის ტიპი

ნომინალური დენი (A)

მოკლეჩართვის დენი (kA)

მაგნიტური დაცვის რეგულირება (A) (A)

პროექტები