ავტომატიზაციის და მართვის სისტემები

მოწყობილობის ტიპი

მოწყობილობის დასახელება

კვება

შემავალ/გამავალი მოდული. რელეური და ტრანზისტორული

პროექტები