ძაბვის ტრანსფორმატორები და კვების ბლოკები

მოწყობილობის დასახელება

მოწყობილობის ტიპი

გამავალი სიმძლავრე (VA)

პროექტები