ფოტოელექტრული სენსორები

მოწყობილობის ტიპი

მოწყობილობის დასახელება

სენსორული მანძილი

პროექტები