ინდუქციური სენსორები

მოწყობილობის ტიპი

მოწყობილობის დასახელება

სენსორის მოქმედების მანძილი

გამოყვანის ფუნქცია

პროექტები