დასრულებული პროექტები

ჰოლანდიის საელჩო

 

დამკვეთი: შპს არქთრეიდი

მდებარეობა: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის ქ, #34

პერიოდი: 2015

სტატუსი: დასრულებული

 

 

 

  • ჩატარებული სამუშაოები
  • კაბელირება და საკაბელო სისტემების მონტაჟი.
  • ელ. გამანაწილებელი დაფების მიწოდება-მონტაჟი;
  • განათების სისტემები;
  • საკომუნიკაციო სისტემები;
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები;
  • უსაფრთხოების სისტემები;
  • დაშვების სისტემები;

პროექტები