დასრულებული პროექტები

პროკრედიტ ბანკი

ელექტრო ტექნიკური ნაწილი
 

 • მაღალი ძაბვა (35კვ)
  • ტრანსფორმატორი
  • გამანაწილებელი ფარი
  • საშუალო ძაბვა (0,4-10 კვ)
   • კაბელირება 6-10 კვ
   • გამანაწილებელი ფარი 6-10 კვ
   • ტრანსფორმატორი
   • გენერატორი
   • გამანაწილებელი ფარი 1 კვ
   • აღრიცხვის სისტემა
  • ცენტრალიზებული მართვის სისტემა (BMS)
   • გენერატორების მონიტორინგის სისტემა.
   • ვენტილაციის მართვის სისტემა.
   • გათბობა გაგრილების მართვის სისტემა.
   • მექანიკური ნაწილის მონიტორინგის სისტემა
   • წყლის რეზერუარების მონიტორინგის სისტემა
   • აღრიცხვის სისტემა.
   • სახანძრო მაუწყებლობის სისტემა.
   • კვამლის გაწოვის სისტემა

პროექტები