დასრულებული პროექტები

ბათუმის წყალმომარაგების სისტემა

ბათუმის წყალმომარაგების სისტემა

 

დასახელება:                                          ბათუმის წყალმომარაგების სისტემა

დამკვეთი:                                              შპს „ბათუმის წყალი“ 

ადგილმდებარეობა:                                ქალაქი ბათუმი

სტატუსი:                                             დასრულებული.                            


  • LV სისტემა
  • MV სისტემა
  • ავტომატიზაციის ფარები
  • კაბელირება
  • დისტანციური მართვა

პროექტები