დასრულებული პროექტები

ფოთის საზღვაო ნავსადგურში I და XI ქვესადგურების მშენებლობა

ფოთის საზღვაო ნავსადგურში I და XI ქვესადგურების მშენებლობა

 

დასახელება:

ფოთის საზღვაო ნავსადგური

დამკვეთი :

ფოთის საზღვაო ნავსადგური

პერიოდი:

2018 - 2019

სტატუსი :

დასრულებული

 

შესასრულებელი სამუშაოები:

  • I და XI ქვესადგურების მოწყობა;
  • კაბელირების სამუშაოები;
  • საკაბელო კონსტრუქციების მონტაჟი;
  • განათების სისტემების  მონტაჟი;
  • დამიწების სისტემების მონტაჟი;
  • მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი;
  • დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი.

 

 

პროექტები