დასრულებული პროექტები

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა

 

დასახელება:

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა

დამკვეთი:

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანია

ადგილმდებარეობა:

ქალაქი ქუთაისი

სტატუსი:

დასრულებული

 

ჩატარებული სამუშაოები:

                                          

  • LV სისტემა
  • MV სისტემა
  • ავტომატიზაციის ფარები
  • კაბელირება

პროექტები