დასრულებული პროექტები

საჯარო რეესტრისა და სმართ ლოჯიქის სათავო ოფისი

დასახელება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს და „სმართ ლოჯიქის'' სათავო ოფისის ელექტრომომარაგების და სუსტი დენების სამონტაჟო სამუშაოები

დამკვეთი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ადგილმდებარეობა: თბილისი, სანაპიროს #3

პერიოდი: 2019 - 2020 წლები

სტატუსი: დასრულებული

 

ჩატარებული სამუშაოები

  • კაბელირება და საკაბელო კონსტრუქციების მონტაჟი;
  • განათების სისტემის მონტაჟი;
  • დამიწების და მეხამრიდის სისტემის მონტაჟი; 
  • გენერატორები და უწყვეტი კვების წყარო;
  • ელექტრო გამანაწილებელი ფარების აწყობა და მონტაჟი;
  • ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება;
  • სახანძრო და გახმოვანების სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება;
  • სასწრაფო გამოძახების სისტემა შშმ. პირთათვის;
  • შენობის ელექტრომომარაგების მონიტორინგის სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება;
  • შენობის ცენტრალური მართვის სისტემა (BMS).
 

პროექტები