დასრულებული პროექტები

სამედიცინო უნივერსიტეტის კათედრის შენობა

დასახელება: სამედიცინო უნივერსიტეტის კათედრის შენობა

დამკვეთი: შპს „ევრომონტაჟი“

ადგილმდებარეობათბილისი, ვაჟა-ფშაველას #33

პერიოდი: 2020 წელი

სტატუსი: დასრულებული

 

ჩატარებული სამუშაოები

  • კაბელირება,
  • საკაბელო კონსტრუქციები,
  • განათების სისტემები / სანათები,
  • ელექტროგამანაწილებელი ფარები,
  • დამიწების სისტემების მოწყობა,
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მოწყობა.

პროექტები