დასრულებული პროექტები

LED სანათები ზებრა-გადასასვლელებზე

 

დასახელება: თბილისის ზებრა-გადასასვლელების განათების მიწოდება-მონტაჟი

დამკვეთი: თბილისის მუნიციპალიტეტის  მერია

ადგილმდებარეობა: თბილისის მასშტაბით 106 ლოკაცია

პერიოდი: 2018 წლის აგვისტო-ოქტომბერი

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მნიშვნელობა: პროექტი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული იყო იმით, რომ დედაქალაქის მასშტაბით, 106 ზებრა-გადასასვლელზე, ქვეითთა გადაადგილება გახდა უფრო უსაფრთხო,  ხელი შეუწყო რა, ხილვადობის გაუმჯობესებას ღამის საათებში. გარე-განათების სანათები პოლონური წარმოების, LUG-ის ფირმისაა

პროექტის უნიკალურობა: თბილისის მასშტაბით, პირველად ჩატარდა, ქვეითთა გადასასვლელების, ამგვარი მასშტაბის სამუშაოები, თანამედროვე ევროპული სტანდარტების LED-სანათების გამოყენებით

ჩატარებული სამუშაოები

  • სპეფიციკური, ზებრა გადასასვლელისთვის განკუთვნილი LED-სანათების მიწოდება-მონტაჟი
  • ქუჩის განათების ბოძების მიწოდება-მონტაჟი
  • დამიწების სისტემის მიწოდება-მონტაჟი

პროექტები