მიმდინარე პროექტები

ფოთის პორტის პეის ტერმინალი

ფოთის პორტის პეის ტერმინალი

დასახელება: პეის ტერმინალი  ღრმაწყლოვანი გემებისთვის.

დამკვეთიშპს პეის ტერმინალი

მდებარეობაქალაქი ფოთი. დავითაიას ქუჩა, #1. ფოთის ახალი პორტის ზონა.

პერიოდი2021 წ.

სტატუსი: მიმდინარე

 

ჩასატარებული სამუშაოები

 

  • მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ქვესადგური,
  • მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორი.
  • უწყვეტი დენის წყარო.
  • მთავარი გამანაწილებელი ფარი / დაბალი ძაბვის პანელები.
  • კაბელირება,
  • დამიწების სისტემა.

პროექტები