მიმდინარე პროექტები

სასტუმრო ჰილტონ გარდენ ინი

 

დასახელება: სასტუმრო ჰილტონ გარდენ ინი

დამკვეთი: A&A Construction LLC

ადგილმდებარეობა: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი № 64

პერიოდი: 2018 წლის მაისი - დღემდე

სტატუსი: მიმდინარე

ჩატარებული სამუშაოები:

  • კაბელირება და საკაბელო კონსტრუქციების მონტაჟი
  • განათების სისტემის მონტაჟი
  • დამიწების და მეხამრიდის სისტემის მონტაჟი 
  • გენერატორები და უწყვეტი კვების წყარო
  • ელექტრო გამანაწილებელი ფარების აწყობა და მონტაჟი
  • ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება
  • სახანძრო და გახმოვანების სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება
  • შენობის ელექტრომომარაგების მონიტორინგის სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება
  • BMS სისტემის პროგრამირება და მონტაჟი

პროექტები