მიმდინარე პროექტები

სასტუმრო Tbilisi Waterfall

დასახელება: სასტუმრო Tbilisi Waterfall ორთაჭალაში                             

დამკვეთი: ყაზახი ინვესტორების ჯგუფი

ადგილმდებარეობა: თბილისი, გორგასლის მე-2 შესახვევი, N4

პერიოდი: 2019 წლის გაზაფხული - 2020 წლის გაზაფხული

სტატუსი: მიმდინარე


ჩა
სატარებლი სამუშაოები

  • კაბელირება და საკაბელო კონსტრუქციების მონტაჟი;
  • განათების სისტემის მონტაჟი;
  • დამიწების და მეხამრიდის სისტემის მონტაჟი; 
  • გენერატორები და უწყვეტი კვების წყარო;
  • ელექტრო გამანაწილებელი ფარების აწყობა და მონტაჟი;
  • ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება;
  • სახანძრო და გახმოვანების სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება;
  • შენობის ელექტრომომარაგების მონიტორინგის სისტემის მონტაჟი და პროგრამირება.

პროექტები