ექსპლუატაცია

ექსპლუატაცია

თუ ტექნიკა ექსპლუატაციაში მოხდება არაპროფესიონალების ხელში, ეს გამოიწვევს მთელი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლას. სწორად შერჩეული პერსონალი წარმოადგენს თქვენი სისტემის გამართული მუშაობის გარანტიას.
"მონტაჟ ჯორჯია" მზადაა ჩაატაროს პერსონალის სწავლების კურსები და შეასრულოს პროფილაქტიკური სამუშაოები ავტომატიზაციის ყველა სისტემის,რომელიც დამონტაჟებულია თქვენს შენობაში.

პროექტები