გაშვება,გამართვა

გაშვება,გამართვა

"მონტაჟ ჯორჯია" მზადაა მოგაწოდოთ სპეციალისტები რათა მათ შეასრულონ გამართვა-გაშვების სამუშაოები და გაუწიონ კონსულტაციები პროექტში ჩართულ სხვა ფირმებსაც. პერსონალის კვალიფიკაცია,რომელიც ახორციელებს გაშვება-გამართვის სამუშაოებს,პირდაპირ დამოკიდებულია მოწყობილობების შემდგომ მუშაობაზე.

პროექტები