მონტაჟი/ზედამხედველობა

მონტაჟი/ზედამხედველობა

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები მზად არიან გაგიწიონ მომსახურეობა მოწყობილობების მონტაჟის და ექსპლუატაციის ნებისმიერ ეტაპზე. თანამედროვე მოწყობილობებისთვის, რომლებიც შენობაში გამოიყენება,დიდი მნიშვნელობა აქვს მონტაჟის ხარისხს, კაბელების ტიპებს და მათი გაყვანის ადგილებს. "მონტაჟ ჯორჯია"-ს სპეციალისტებს შეუძლიათ შეასრულონ ხარისხიანი მონტაჟი, ზედამხედველობა სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხიან შესრულებაზე და გასცენ რჩევები მონტაჟის ყველა ეტაპზე.

პროექტები