სისტემური ინტეგრაცია

სისტემური ინტეგრაცია
  • პრობლემების დიაგნოსტიკა პროექტების შედგენისას და ექსპლუატაციისას
  • მწყობრიდან გამოსული მოწყობილობების რემონტი
  • გაშვებ-გამართვის სამუშაოები.
  • სისტემის გადაპროგრამირება მოთხოვნილების შეცვლის შემთხვევაში.
  • სისტემის გაფართოება მოწყობილობების უზრუნველყოფით.
  • სისტემის გაფართოება ფუნქციონალურად.
  • სათადარიგო ნაწილებით მომარაგება.
  • ტექნიკური მომსახურება ტელეფონით და ადგილზე.

პროექტები